श्री अर्द्धनारीश्वर स्तोत्र Shri Ardhnaarishwar Stotra

अर्धनारीश्वर  स्तोत्रम  चाम्पेयगौरार्धा  शरीरकायै  कर्पूरगौरार्धा  शररकय  | धम्मिल्लकायै च   जटाधराय  नमः  शिवाय च  नमः  शिवाय  || कस्तूरिका  कुंकुमचर्चितायै  चितरजःपुंजा  विचर्चिताया  | कृतस्मरायै  विकृतस्मराय  नमः  शिवायै  च  नमः  शिवाय  || झणत्क्वणत्कंकणा  नूपुरायै  पादब्जराजत्फणिन  उपरया  | हेमंगदायै  भुजगन  गदया  नमः  शिवायै  च  नमः  शिवाय  || विशालनीलोत्पललोचनायै  विकसिपा  नकेरुहलोचनाया  | समेसनयै  विषमेक्षणाय  नमः  शिवायै  च  नमः  शिवाय …

श्री अर्द्धनारीश्वर स्तोत्र Shri Ardhnaarishwar Stotra Read More »