श्री शिवपंचाक्षरस्तोत्र Shri Panchakshar Stotra

!! शिवपंचाक्षरस्तोत्र !! नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय ।नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॥ १॥ मन्दाकिनि-सलिलचन्दन-चर्चिताय नन्दीश्वर-प्रमथनाथ- महेश्वराय ।मन्दारपुष्प-बहुपुष्प-सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय ॥ २॥ शिवाय गौरीवदनाब्ज-वृन्द-सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय ।श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ॥ ३॥ वसिष्ठ-कुम्भोद्भव-गौतमार्यमुनीन्द्र-देवार्चितशेखराय ।चन्द्रार्क-वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय ॥ ४॥ यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय ।दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः …

श्री शिवपंचाक्षरस्तोत्र Shri Panchakshar Stotra Read More »